×

Bericht

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Mededeling hoofdtrainer en bestuur JCR


logo jcr

Beste leden, ouders,

Judo Club Reuver is een judovereniging met brede maatschappelijke betrokkenheid en focus op wedstrijdjudo. In ons streven dit verder uit te bouwen en toe te spitsen op de vraag van onze leden maar ook aan te laten sluiten op de ontwikkelingen van dalende wedstrijddeelname en dalende ledenaantallen is het bestuur samen met de hoofdtrainer op zoek gegaan naar wegen om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, en hierin meer structuur aan te brengen. Het uitgangspunt op judotechnisch vlak is “Eerst echt leren judoën, dan komt winnen vanzelf”. Op verenigingsvlak staat “Judoclub Reuver, meer dan een vereniging” nog altijd fier overeind.

 
Om hier nadere invulling aan te geven zijn we in een zorgvuldig proces tot een aantal uitgangspunten gekomen, dit proces heeft ruim een jaar in beslag genomen;

 1) Technisch goede basisopleiding (met jaarlijkse examinering)

 2) Goede structuur rond wedstrijddeelname (heldere wedstrijdkalender,
      passende begeleiding, goede coaching)

 3) Organisatie en verder ontwikkeling van activiteiten (ook niet judo)


Op deelgebieden bent u al eerder geïnformeerd over de nieuwe afspraken rond o.a het opleiden van onze judoka’s. Dit heeft onder andere ook geresulteerd tot een hernieuwd beleid met betrekking tot de judolessen, hiermee zijn we inmiddels al gestart. Hierin is ook nadrukkelijk onze partnervereniging 2Move Belfeld betrokken.

Op judogebied moet er echter aan al deze zaken invulling worden gegeven door de trainersstaf. Hierin ligt een grote taak en verantwoordelijkheid bij onze hoofdtrainer Rick Peeters. Hierin maken we graag gebruik de aanwezige expertise en wensen. Om tijd en ruimte te creëren voor de hoofdtrainer, zodat hij zich meer kan richten op begeleiding, coaching -en ontwikkeling van de wedstrijdjudoka’s, hebben we samen vastgesteld dat uitbreiding van de trainersstaf onontbeerlijk is, willen we überhaupt invulling kunnen geven aan de uitgangspunten. Inmiddels hebben we, in de persoon van Cor Bosman een docent gevonden die voldoet aan onze hoge criteria hieromtrent. Deze stellen we later persoonlijk aan u voor.


 Invulling van het Lesrooster ziet er dan voor seizoen 2013-2014 als volgt uit;

 - MA, Belfeld; Basistraining;        Assistent Trainer (Anke Sturme) + Dojo assistent

 - DI, Reuver;  Selectietraining;      Hoofdtrainer (Rick Peeters)

 - DO, Reuver;Wedstrijdtraining;    Hoofdtrainer (Rick Peeters)+ Trainer (Jhon Ramaekers)

 - ZA, Reuver;   Basistraining;       Trainer (Cor Bosman) + Dojo assistent *)

*) Vanuit de (judo)technische verantwoordelijkheid zal hoofdtrainer Rick Peeters maandelijks minimaal 1 van de basistrainingen op zaterdag samen met trainer Cor Bosman geven. De invulling hiervan zal aansluiten bij de wedstrijdkalender. Hiermee dragen we zorg voor een planmatige en uniforme leslijn met een optimale terugkoppeling van resultaten en ervaringen op wedstrijden en toernooien.


De start van dit nieuwe rooster is voorzien op zaterdag 7 september. Uiteraard is er een aantal evaluatiemomenten ingebouwd waarin we samen de voortgang kunnen monitoren, uw input hiervoor zullen we dan actief ophalen.


Samen bouwen we zo verder aan een bestendige toekomst van Judoclub Reuver. En vertrouwen erop nog vele successen (zowel op als langs de mat)toe te voegen aan de rijke historie van onze vereniging. Wij gaan ervoor!


Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Schroom niet! Stel uw vragen aan: Raymond Dekkers, John Kerkhoffs, Rick Peeters, Erik Leppers of Jhon Ramaekers.


Met sportieve groet,

Hoofdtrainer en Bestuur van Judoclub Reuver

{jcomments off}


Afdrukken   E-mail