Algemene ledenvergadering 2022

jaarvergadering 1

Judoclub Reuver nodigt U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering.

Datum : Vrijdag 20 mei 2022
Plaats : Café “De Paerssjtal” Keulseweg 103 REUVER
Aanvang : 19.30 uur
Agenda:


1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststelling agenda.
- mededelingen
3. Notulen algemene ledenvergadering
4. Verslag 2019/2020/2021 van de secretaris.
5. Verslag 2019/2020/2021 van de penningmeester.
• Begroting 2022
6. Bevindingen van de kascontrolecommissie.
• Dechargeverklaring voorleggen aan vergadering
• Opgave aanstelling kascommissie 2022
7. Vaststellen contributie 2022.
8. Bestuursverkiezing.

Jordy Peeters Bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar
Carly Peeters Bestuurslid/secretaris aftredend en herkiesbaar

9. Rondvraag.
Indien mogelijk graag vooraf indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leden, ereleden en buitengewone leden hebben stemrecht mits ze geboren zijn op 15-03-2006 of eerder.